Đóng

THIẾT KẾ THÙNG SƠN – 5L & 1L

20/05/2016 Thư viện

thiet ke thung son . 30

THIẾT KẾ THÙNG SƠN 5L & 1L * Quy trình thực hiện: – Nhận thông tin và ý tưởng sơ bộ từ khách hàng. – Thiết kế 02 mẫu cho khách hàng lựa chọn. – Nghe góp ý từ khách hàng – Chỉnh sửa hoàn thiện. – Giao file cho khách hàng. * Gọi cho […]

THIẾT KẾ THÙNG SƠN 5L & 1L

20/05/2016 Thư viện

thiet ke thung son . 29

THIẾT KẾ THÙNG SƠN 5L & 1L * Quy trình thực hiện: – Nhận thông tin và ý tưởng sơ bộ từ khách hàng. – Thiết kế 02 mẫu cho khách hàng lựa chọn. – Nghe góp ý từ khách hàng – Chỉnh sửa hoàn thiện. – Giao file cho khách hàng. * Gọi cho […]

THIẾT KẾ THÙNG SƠN – 18L VÀ 7L

20/05/2016 Thư viện

thiet ke thung son . 33

THIẾT KẾ THÙNG SƠN 18L – 7L * Quy trình thực hiện: – Nhận thông tin và ý tưởng sơ bộ từ khách hàng. – Thiết kế 02 mẫu cho khách hàng lựa chọn. – Nghe góp ý từ khách hàng – Chỉnh sửa hoàn thiện. – Giao file cho khách hàng. * Gọi cho […]

THIẾT KẾ THÙNG SƠN – 18L VÀ 7L

20/05/2016 Thư viện

thiet ke thung son . 34

THIẾT KẾ THÙNG SƠN 18L – 7L * Quy trình thực hiện: – Nhận thông tin và ý tưởng sơ bộ từ khách hàng. – Thiết kế 02 mẫu cho khách hàng lựa chọn. – Nghe góp ý từ khách hàng – Chỉnh sửa hoàn thiện. – Giao file cho khách hàng. * Gọi cho […]

Đăng ký nhận bản tin