Đóng

Bảng màu sơn dầu

BẢNG MÀU SƠN DẦU – 2 GẤP

02/06/2016 Thư viện

in-bang-mau-son-35

BẢNG MÀU SƠN DẦU  (2 GẤP – A4 x 2) *Quy cách: Kích thước: 29.7 x 42 cm – Chất liệu giấy: couche 300 gms – Phôi in offset 4 màu 2 mặt – Bố trí từ 20 – 40 ô màu/ bảng. Hình ảnh sử dụng để thiết kế có bản quyền được mua […]

BẢNG MÀU SƠN DẦU 2 GẤP

02/06/2016 Thư viện

in-bang-mau-son-20

BẢNG MÀU SƠN DẦU (2 GẤP – A4 x 2) *Quy cách: Kích thước: 29.7 x 42 cm – Chất liệu giấy: couche 300 gms – Phôi in offset 4 màu 2 mặt – Bố trí từ 20 – 40 ô màu/ bảng. Hình ảnh sử dụng để thiết kế có bản quyền được mua […]

Đăng ký nhận bản tin