Đóng

Bảng màu sơn

BẢNG MÀU SƠN NƯỚC 4 GẤP

12/08/2016 Thư viện

in bang mau son. deluxe

BẢNG MÀU SƠN NƯỚC NỘI – NGOẠI THẤT (4 GẤP – A4X4) *Quy cách: Kích thước: 29.7 x 84 cm – Chất liệu giấy: couche 300 gms – Phôi in offset 4 màu 2 mặt – Bố trí từ 20 – 100 ô màu/ bảng. Hình ảnh sử dụng để thiết kế có bản quyền […]

BẢNG MÀU SƠN DẦU 2 GẤP

11/08/2016 Thư viện

in bang mau son dau. achau

BẢNG MÀU SƠN DẦU ( GẤP – A4X2) *Quy cách: Kích thước: 29.7 x 42 cm – Chất liệu giấy: couche 300 gms – Phôi in offset 4 màu 2 mặt – Bố trí từ 20 – 40 ô màu/ bảng. Thiết kế lấy tone màu đỏ vàng làm chủ đạo, đường nét hiện đại, […]

BẢNG MÀU SƠN NƯỚC 2 GẤP

10/08/2016 Thư viện

in bang mau son. nano noi

BẢNG MÀU SƠN NƯỚC NỘI THẤT (2 GẤP – A4X2) *Quy cách: Kích thước: 29.7 x 42 cm – Chất liệu giấy: couche 300 gms – Phôi in offset 4 màu 2 mặt – Bố trí từ 20 – 40 ô màu/ bảng. Thiết kế dùng tone màu xanh làm chủ đạo, đường nét bố […]

BẢNG MÀU SƠN NƯỚC 3 GẤP

08/08/2016 Thư viện

in bang mau son. eco

BẢNG MÀU SƠN NƯỚC NỘI – NGOẠI THẤT (3 GẤP – A4X3) *Quy cách: Kích thước: 29.7 x 63 cm – Chất liệu giấy: couche 300 gms – Phôi in offset 4 màu 2 mặt – Bố trí từ 30 – 70 ô màu/ bảng. Thiết kế dùng màu xanh green và xanh dương thể […]

BẢNG MÀU SƠN NƯỚC 2 GẤP

27/06/2016 Thư viện

in bang mau son.colo

BẢNG MÀU SƠN NƯỚC NỘI – NGOẠI THẤT (2 GẤP – A4X2) *Quy cách: Kích thước: 29.7 x 42 cm – Chất liệu giấy: couche 300 gms – Phôi in offset 4 màu 2 mặt – Bố trí từ 20 – 40 ô màu/ bảng. Hình ảnh sử dụng để thiết kế có bản quyền […]

BẢNG MÀU SƠN NƯỚC 2 GẤP

27/06/2016 Thư viện

in bang mau son. nano

BẢNG MÀU SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT (2 GẤP – A4X2) *Quy cách: Kích thước: 29.7 x 42 cm – Chất liệu giấy: couche 300 gms – Phôi in offset 4 màu 2 mặt – Bố trí từ 20 – 40 ô màu/ bảng. Hình ảnh sử dụng để thiết kế có bản quyền được mua […]

Đăng ký nhận bản tin