Đóng

Bảng màu sơn nước

BẢNG MÀU SƠN NƯỚC – 2 GẤP

02/06/2016 Thư viện

in-bang-mau-son-25

BẢNG MÀU SƠN NƯỚC NỘI THẤT (2 GẤP – A4 x 2) *Quy cách: Kích thước: 29.7 x 42 cm – Chất liệu giấy: couche 300 gms – Phôi in offset 4 màu 2 mặt – Bố trí từ 20 – 40 ô màu/ bảng. Hình ảnh sử dụng để thiết kế có bản quyền […]

BẢNG MÀU SƠN NƯỚC – 2 GẤP

02/06/2016 Thư viện

in-bang-mau-son-22

BẢNG MÀU SƠN NƯỚC NỘI THẤT (2 GẤP – A4 x 2) *Quy cách: Kích thước: 29.7 x 42 cm – Chất liệu giấy: couche 300 gms – Phôi in offset 4 màu 2 mặt – Bố trí từ 20 – 40 ô màu/ bảng. Hình ảnh sử dụng để thiết kế có bản quyền […]

BẢNG MÀU SƠN NƯỚC 2 GẤP

02/06/2016 Thư viện

in-bang-mau-son-19

BẢNG MÀU SƠN NƯỚC NỘI THẤT (2 GẤP – A4 x 2) *Quy cách: Kích thước: 29.7 x 42 cm – Chất liệu giấy: couche 300 gms – Phôi in offset 4 màu 2 mặt – Bố trí từ 20 – 40 ô màu/ bảng. Hình ảnh sử dụng để thiết kế có bản quyền […]

BẢNG MÀU SƠN NƯỚC – 3 GẤP

02/06/2016 Thư viện

in-bang-mau-son-18

BẢNG MÀU SƠN NƯỚC NỘI THẤT (3 GẤP – A4X3) *Quy cách: Kích thước: 29.7 x 63 cm – Chất liệu giấy: couche 300 gms – Phôi in offset 4 màu 2 mặt – Bố trí từ 30 – 70 ô màu/ bảng. Hình ảnh sử dụng để thiết kế có bản quyền được mua […]

BẢNG MÀU SƠN NƯỚC 2 GẤP

02/06/2016 Thư viện

in-bang-mau-son-17

BẢNG MÀU SƠN NƯỚC NỘI THẤT (2 GẤP – A4 x 2) *Quy cách: Kích thước: 29.7 x 42 cm – Chất liệu giấy: couche 300 gms – Phôi in offset 4 màu 2 mặt – Bố trí từ 20 – 40 ô màu/ bảng. Hình ảnh sử dụng để thiết kế có bản quyền […]

Đăng ký nhận bản tin