Đóng

in bang mau son dau

BẢNG MÀU SƠN DẦU 3 GẤP – A4x3

13/08/2016 Thư viện

in bang mau son dau.ga

BẢNG MÀU SƠN DẦU (3 GẤP – A4X3) *Quy cách: Kích thước: 29.7 x 63 cm – Chất liệu giấy: couche 300 gms – Phôi in offset 4 màu 2 mặt – Bố trí từ 30 – 70 ô màu/ bảng. Thiết kế lấy màu đỏ làm chủ đạo, đường nét hiện đại, bố cục […]

BẢNG MÀU SƠN DẦU 2 GẤP

09/08/2016 Thư viện

in bang mau son dau. lu

BẢNG MÀU SƠN DẦU ( GẤP – A4X2) *Quy cách: Kích thước: 29.7 x 42 cm – Chất liệu giấy: couche 300 gms – Phôi in offset 4 màu 2 mặt – Bố trí từ 20 – 40 ô màu/ bảng. Thiết kế lấy tone màu đỏ nâu làm chủ đạo, đường nét uốn lượn […]

BẢNG MÀU SƠN DẦU 2 GẤP

27/06/2016 Thư viện

in bang mau son dau. stan

BẢNG MÀU SƠN DẦU ( 2GẤP – A4X2) *Quy cách: Kích thước: 29.7 x 42 cm – Chất liệu giấy: couche 300 gms – Phôi in offset 4 màu 2 mặt – Bố trí từ 20 – 40 ô màu/ bảng. Hình ảnh sử dụng để thiết kế có bản quyền được mua từ các […]

BẢNG MÀU SƠN NƯỚC 2 GẤP

27/06/2016 Thư viện

in bang mau son. lion

BẢNG MÀU SƠN NƯỚC NỘI THẤT (2 GẤP – A4X2) *Quy cách: Kích thước: 29.7 x 42 cm – Chất liệu giấy: couche 300 gms – Phôi in offset 4 màu 2 mặt – Bố trí từ 20 – 40 ô màu/ bảng. Hình ảnh sử dụng để thiết kế có bản quyền được mua […]

BẢNG MÀU SƠN DẦU 2 GẤP

02/06/2016 Thư viện

in bang mau son dau. pro

BẢNG MÀU SƠN DẦU ( GẤP – A4X2) *Quy cách: Kích thước: 29.7 x 42 cm – Chất liệu giấy: couche 300 gms – Phôi in offset 4 màu 2 mặt – Bố trí từ 20 – 40 ô màu/ bảng. Hình ảnh sử dụng để thiết kế có bản quyền được mua từ các […]

BẢNG MÀU SƠN DẦU 2 GẤP

02/06/2016 Thư viện

in bang mau son dau. ra

BẢNG MÀU SƠN DẦU ( 2 GẤP – A4X2) *Quy cách: Kích thước: 29.7 x 42 cm – Chất liệu giấy: couche 300 gms – Phôi in offset 4 màu 2 mặt – Bố trí từ 20 – 40 ô màu/ bảng. Hình ảnh sử dụng để thiết kế có bản quyền được mua từ […]

Đăng ký nhận bản tin