Đóng

in bang mau son dau

BẢNG MÀU SƠN DẦU – 2 GẤP

02/06/2016 Thư viện

in-bang-mau-son-dau-14

BẢNG MÀU SƠN DẦU  (2 GẤP – A4 x 2) *Quy cách: Kích thước: 29.7 x 42 cm – Chất liệu giấy: couche 300 gms – Phôi in offset 4 màu 2 mặt – Bố trí từ 20 – 40 ô màu/ bảng. Hình ảnh sử dụng để thiết kế có bản quyền được mua […]

BẢNG MÀU SƠN DẦU – 2 GẤP

02/06/2016 Thư viện

in-bang-mau-son-35

BẢNG MÀU SƠN DẦU  (2 GẤP – A4 x 2) *Quy cách: Kích thước: 29.7 x 42 cm – Chất liệu giấy: couche 300 gms – Phôi in offset 4 màu 2 mặt – Bố trí từ 20 – 40 ô màu/ bảng. Hình ảnh sử dụng để thiết kế có bản quyền được mua […]

BẢNG MÀU SƠN NƯỚC – 2 GẤP

02/06/2016 Thư viện

in-bang-mau-son-32

BẢNG MÀU SƠN NƯỚC NỘI THẤT (2 GẤP – A4 x 2) *Quy cách: Kích thước: 29.7 x 42 cm – Chất liệu giấy: couche 300 gms – Phôi in offset 4 màu 2 mặt – Bố trí từ 20 – 40 ô màu/ bảng. Hình ảnh sử dụng để thiết kế có bản quyền […]

BẢNG MÀU SƠN NƯỚC – 3 GẤP

02/06/2016 Thư viện

in-bang-mau-son-26

BẢNG MÀU SƠN NƯỚC NỘI THẤT (3 GẤP – A4X3) *Quy cách: Kích thước: 29.7 x 63 cm – Chất liệu giấy: couche 300 gms – Phôi in offset 4 màu 2 mặt – Bố trí từ 30 – 70 ô màu/ bảng. Hình ảnh sử dụng để thiết kế có bản quyền được mua […]

BẢNG MÀU SƠN DẦU 2 GẤP

02/06/2016 Thư viện

in-bang-mau-son-20

BẢNG MÀU SƠN DẦU (2 GẤP – A4 x 2) *Quy cách: Kích thước: 29.7 x 42 cm – Chất liệu giấy: couche 300 gms – Phôi in offset 4 màu 2 mặt – Bố trí từ 20 – 40 ô màu/ bảng. Hình ảnh sử dụng để thiết kế có bản quyền được mua […]

Đăng ký nhận bản tin