Đóng

thiet ke lon son

THIẾT KẾ THÙNG SƠN – 18L & 7L

20/05/2016 Thư viện

thiet ke thung son . 16

THIẾT KẾ THÙNG SƠN 18L & 7L * Quy trình thực hiện: – Nhận thông tin và ý tưởng sơ bộ từ khách hàng. – Thiết kế 02 mẫu cho khách hàng lựa chọn. – Nghe góp ý từ khách hàng – Chỉnh sửa hoàn thiện. – Giao file cho khách hàng. * Gọi cho […]

THIẾT KẾ THÙNG SƠN – LON THIẾC 3L & 1L

20/05/2016 Thư viện

thiet ke thung son . 11

THIẾT KẾ LON THIẾC 3L & 1L * Quy trình thực hiện: – Nhận thông tin và ý tưởng sơ bộ từ khách hàng. – Thiết kế 02 mẫu cho khách hàng lựa chọn. – Nghe góp ý từ khách hàng – Chỉnh sửa hoàn thiện. – Giao file cho khách hàng. * Gọi cho […]

THIẾT KẾ THÙNG SƠN – LON THIẾC 3L VÀ 1L

20/05/2016 Thư viện

thiet ke thung son . 12

THIẾT KẾ LON THIẾC 3L VÀ 1L * Quy trình thực hiện: – Nhận thông tin và ý tưởng sơ bộ từ khách hàng. – Thiết kế 02 mẫu cho khách hàng lựa chọn. – Nghe góp ý từ khách hàng – Chỉnh sửa hoàn thiện. – Giao file cho khách hàng. * Gọi cho […]

THIẾT KẾ THÙNG SƠN – 18L VÀ 7L

20/05/2016 Thư viện

thiet ke thung son . 18

THIẾT KẾ THÙNG SƠN 18L – 7L * Quy trình thực hiện: – Nhận thông tin và ý tưởng sơ bộ từ khách hàng. – Thiết kế 02 mẫu cho khách hàng lựa chọn. – Nghe góp ý từ khách hàng – Chỉnh sửa hoàn thiện. – Giao file cho khách hàng. * Gọi cho […]

THIẾT KẾ THÙNG SƠN – 18L VÀ 7L

20/05/2016 Thư viện

thiet ke thung son . 23

THIẾT KẾ THÙNG NHỰA 18L – 7L * Quy trình thực hiện: – Nhận thông tin và ý tưởng sơ bộ từ khách hàng. – Thiết kế 02 mẫu cho khách hàng lựa chọn. – Nghe góp ý từ khách hàng – Chỉnh sửa hoàn thiện. – Giao file cho khách hàng. * Gọi cho […]

THIẾT KẾ THÙNG SƠN – 5L & 1L

20/05/2016 Thư viện

thiet ke thung son . 30

THIẾT KẾ THÙNG SƠN 5L & 1L * Quy trình thực hiện: – Nhận thông tin và ý tưởng sơ bộ từ khách hàng. – Thiết kế 02 mẫu cho khách hàng lựa chọn. – Nghe góp ý từ khách hàng – Chỉnh sửa hoàn thiện. – Giao file cho khách hàng. * Gọi cho […]

Đăng ký nhận bản tin