Đóng

thiet ke thung son

THIẾT KẾ THÙNG SƠN

24/08/2016 Sản Phẩm

thiet ke thung son hunho

Vai trò của bao bì ngày càng trở nên quan trọng hơn trong việc xây dựng một thương hiệu mạnh và nhất quán. Bao bì không chỉ có tác dụng bảo vệ, mô tả và giới thiệu sản phẩm mà nó còn chứa đựng rất nhiều nhân tố tác động đến khách hàng và việc […]

THIẾT KẾ THÙNG SƠN – THÙNG 18 & 7 LÍT

20/05/2016 Thư viện

thiet ke thung son.euro3

THIẾT KẾ  THÙNG SƠN 18 & 7 LÍT * Quy trình thực hiện: – Nhận thông tin và ý tưởng sơ bộ từ khách hàng. – Thiết kế 03 mẫu cho khách hàng lựa chọn. – Nghe góp ý từ khách hàng –> Chỉnh sửa hoàn thiện. – Giao file cho khách hàng. * Gọi […]

THIẾT KẾ THÙNG SƠN 18L VÀ 7L

20/05/2016 Thư viện

thiet ke thung son.euro4

THIẾT KẾ THÙNG SƠN 18L VÀ 7L * Quy trình thực hiện: – Nhận thông tin và ý tưởng sơ bộ từ khách hàng. – Thiết kế 03 mẫu cho khách hàng lựa chọn. – Nghe góp ý từ khách hàng – Chỉnh sửa hoàn thiện. – Giao file cho khách hàng. * Gọi cho […]

THIẾT KẾ THÙNG SƠN 18L VÀ 7L

20/05/2016 Thư viện

thiet ke thung son . 1

THIẾT KẾ THÙNG SƠN 18L VÀ 7L * Quy trình thực hiện: – Nhận thông tin và ý tưởng sơ bộ từ khách hàng. – Thiết kế 02 mẫu cho khách hàng lựa chọn. – Nghe góp ý từ khách hàng – Chỉnh sửa hoàn thiện. – Giao file cho khách hàng. * Gọi cho […]

THIẾT KẾ THÙNG SƠN – LON THIẾC 5L VÀ 1L

20/05/2016 Thư viện

in bang mau . 2.2

THIẾT KẾ LON THIẾC 5L VÀ 1L * Quy trình thực hiện: – Nhận thông tin và ý tưởng sơ bộ từ khách hàng. – Thiết kế 02 mẫu cho khách hàng lựa chọn. – Nghe góp ý từ khách hàng – Chỉnh sửa hoàn thiện. – Giao file cho khách hàng. * Gọi cho […]

THIẾT KẾ THÙNG SƠN 18 LÍT & 7LÍT

20/05/2016 Thư viện

thiet ke thung son . 5

THIẾT KẾ THÙNG NHỰA 18 LÍT VÀ 7 LÍT * Quy trình thực hiện: – Nhận thông tin và ý tưởng sơ bộ từ khách hàng. – Thiết kế 02 mẫu cho khách hàng lựa chọn. – Nghe góp ý từ khách hàng – Chỉnh sửa hoàn thiện. – Giao file cho khách hàng. * […]

Đăng ký nhận bản tin