Đóng

thiet ke thung son

THIẾT KẾ THÙNG SƠN – LON THIẾC 5L VÀ 1L

20/05/2016 Thư viện

thiet ke thung son . 3

THIẾT KẾ LON THIẾC 5L VÀ 1L * Quy trình thực hiện: – Nhận thông tin và ý tưởng sơ bộ từ khách hàng. – Thiết kế 02 mẫu cho khách hàng lựa chọn. – Nghe góp ý từ khách hàng –> Chỉnh sửa hoàn thiện. – Giao file cho khách hàng. * Gọi cho […]

THIẾT KẾ THÙNG SƠN – LON THIẾC 5 LÍT & 1 LÍT

20/05/2016 Thư viện

thiet ke thung son . 8

THIẾT KẾ LON THIẾC 3 LÍT & 800ml * Quy trình thực hiện: – Nhận thông tin và ý tưởng sơ bộ từ khách hàng. – Thiết kế 02 mẫu cho khách hàng lựa chọn. – Nghe góp ý từ khách hàng – Chỉnh sửa hoàn thiện. – Giao file cho khách hàng. * Gọi […]

THIẾT KẾ THÙNG SƠN 18L VÀ 7L

20/05/2016 Thư viện

thiet ke thung son . 7

THIẾT KẾ THÙNG SƠN 18L VÀ 7L * Quy trình thực hiện: – Nhận thông tin và ý tưởng sơ bộ từ khách hàng. – Thiết kế 02 mẫu cho khách hàng lựa chọn. – Nghe góp ý từ khách hàng – Chỉnh sửa hoàn thiện. – Giao file cho khách hàng. * Gọi cho […]

THIẾT KẾ THÙNG SƠN – LON THIẾC 5 LÍT & 1 LÍT

20/05/2016 Thư viện

thiet ke thung son . 9

THIẾT KẾ LON THIẾC 3 LÍT & 800ml * Quy trình thực hiện: – Nhận thông tin và ý tưởng sơ bộ từ khách hàng. – Thiết kế 02 mẫu cho khách hàng lựa chọn. – Nghe góp ý từ khách hàng – Chỉnh sửa hoàn thiện. – Giao file cho khách hàng. * Gọi […]

THIẾT KẾ THÙNG SƠN – 3L & 800ml

20/05/2016 Thư viện

thiet ke thung son . 10

THIẾT KẾ THÙNG SƠN 3L & 800ml * Quy trình thực hiện: – Nhận thông tin và ý tưởng sơ bộ từ khách hàng. – Thiết kế 02 mẫu cho khách hàng lựa chọn. – Nghe góp ý từ khách hàng – Chỉnh sửa hoàn thiện. – Giao file cho khách hàng. * Gọi cho […]

Đăng ký nhận bản tin