Đóng

Thư viện

THIẾT KẾ VỎ THÙNG SƠN

22/08/2016

inbangmauson. slide2

THIẾT KẾ VỎ THÙNG SƠN

Theo một số khảo sát gần đây, các nhà quản lý nhãn hàng nêu lên một số yếu tố trong chiến lược marketing để mang đến hiệu quả cao nhất thì ưu tiên số một là yếu tố thiết kế bao bì.

Nielsen đã có những nghiên cứu để đo lường và chứng minh các giá trị nổi trội của việc thiết kế bao bì. Nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, các sản phẩm có bao bì được thiết kế hiện đại, ấn tượng, nổi bật nhất được dự đoán sẽ giúp tạo ra 50% doanh số so với các mẫu bao bì còn lại.

Trong các năm qua, Nielsen đã có những khảo sát trên quy mô lớn để chứng minh hiệu quả và tác động mà việc thiết kế bao bì có thể mang lại cho nhãn hàng, đồng thời để ghi nhận các nhãn hiệu đang nâng cao vai trò của bao bì trong chiến lược tiếp thị hỗn hợp của họ. Đặc biệt đã có các mẫu tái thiết kế bao bì xuất sắc, giúp thúc đẩy tăng trưởng đáng kể trong doanh thu của các sản phẩm này.

Chúng tôi có kinh nghiệm thiết kế vỏ thùng sơn cho các doanh nghiệp sản xuất sơn với chi phí hợp lý nhất. Qua hàng trăm dự án đã thực hiện, chúng tôi tự tin đem đến sự hài lòng cho khách hàng.

Chúng tôi sẽ mang đến cho doanh nghiệp sản phẩm thiết kế ấn tượng, sáng tạo và đẹp mắt để phục vụ hiệu quả cho các chiến dịch truyền thông và marketing.

– TƯ VẤN ĐẶT TÊN THƯƠNG HIỆU

– ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU

– TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

Banner 12

Gọi tư vấn và đặt hàng:

098 3164 098 – 094 1972 094

 MỘT SỐ DỰ ÁN THIẾT KẾ BAO BÌ – VỎ THÙNG SƠN DO CHÚNG TÔI THỰC HIỆN

thiet ke vo thung son. Beauty1

Thiết kế thùng sơn thương hiệu BEAUTY COLOR FULL – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Beauty2

Thiết kế thùng sơn thương hiệu BEAUTY COLOR FULL – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Beauty3

Thiết kế thùng sơn thương hiệu BEAUTY COLOR FULL – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

Thiết kế thùng sơn thương hiệu PAINTER – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

Thiết kế thùng sơn thương hiệu DAVIPA – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Be

Thiết kế thùng sơn thương hiệu BEEGOLD – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Be1

Thiết kế thùng sơn thương hiệu BEEGOLD – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

Thiết kế thùng sơn thương hiệu iHouse Paint – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

Thiết kế thùng sơn thương hiệu ZENCA – Quy cách lon: 4 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. ISO

Thiết kế thùng sơn thương hiệu ISO PLUS+ – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. ISO1

Thiết kế thùng sơn thương hiệu ISO PLUS+ – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. ISO2

Thiết kế thùng sơn thương hiệu ISO PLUS+ – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

Thiết kế thùng sơn thương hiệu Jamita– Quy cách lon: 4 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. BI1

Thiết kế thùng sơn thương hiệu BIEHORP – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. BI1

Thiết kế thùng sơn thương hiệu BIEHORP – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

Thiết kế thùng sơn thương hiệu PAKA – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Sami2

Thiết kế thùng sơn thương hiệu SAMISHU – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Sami3

Thiết kế thùng sơn thương hiệu SAMISHU – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Sami1

Thiết kế thùng sơn thương hiệu SAMISHU – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

Thiết kế thùng sơn thương hiệu Suncoast – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

Thiết kế thùng sơn thương hiệu WINSOR– Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

Horsefly2

Thiết kế thùng sơn thương hiệu HORSEFLY – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

Horsefly

Thiết kế thùng sơn thương hiệu HORSEFLY – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

Thiết kế thùng sơn thương hiệu HISANO – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Snow

Thiết kế thùng sơn thương hiệu SNOW WHITE – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Snow1

Thiết kế thùng sơn thương hiệu SNOW WHITE – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Ven1

Thiết kế thùng sơn thương hiệu VENTINA – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Ven1

Thiết kế thùng sơn thương hiệu VENTINA – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Oba1

Thiết kế thùng sơn thương hiệu OBAYASHI – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Oba2

Thiết kế thùng sơn thương hiệu OBAYASHI – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. wa1

Thiết kế thùng sơn thương hiệu WASHIELD – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. wa2

Thiết kế thùng sơn thương hiệu WASHIELD – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Sao1

Thiết kế thùng sơn thương hiệu SAOKY – Quy cách thùng: 18 lít – Phương pháp in: Nhãn trong khuôn (In-mould labelling) thiet ke vo thung son. Sao2

Thiết kế thùng sơn thương hiệu SAOKY – Quy cách thùng: 18 lít – Phương pháp in: Nhãn trong khuôn (In-mould labelling)

thiet ke vo thung son. Avi1

Thiết kế thùng sơn thương hiệu AVIAN – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Avi2

Thiết kế thùng sơn thương hiệu AVIAN – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Kavi1

Thiết kế thùng sơn thương hiệu KALVINA – Quy cách thùng: 18 lít – Phương pháp in: Nhãn trong khuôn (In-mould labelling)

thiet ke vo thung son. Kavi2

Thiết kế thùng sơn thương hiệu KALVINA – Quy cách thùng: 18 lít – Phương pháp in: Nhãn trong khuôn (In-mould labelling)

thiet ke vo thung son. Ra

Thiết kế thùng sơn thương hiệu RADIANT – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Ra2

Thiết kế thùng sơn thương hiệu RADIANT – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Ra1

Thiết kế thùng sơn thương hiệu RADIANT – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Ga1

Thiết kế thùng sơn thương hiệu GARISH – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son Osuka 1

Thiết kế thùng sơn thương hiệu OSUKA – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son Osuka2

Thiết kế thùng sơn thương hiệu OSUKA – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son Osuka3

Thiết kế thùng sơn thương hiệu OSUKA – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son Osuka4

Thiết kế thùng sơn thương hiệu OSUKA – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Al2

Thiết kế thùng sơn thương hiệu ALTRASOFT – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Al1

Thiết kế thùng sơn thương hiệu ALTRASOFT – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Al5

Thiết kế thùng sơn thương hiệu ALTRASOFT – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Al4

Thiết kế thùng sơn thương hiệu ALTRASOFT – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Al3

Thiết kế thùng sơn thương hiệu ALTRASOFT – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Al6

Thiết kế thùng sơn thương hiệu ALTRASOFT – Quy cách thùng: 18 lít – Phương pháp in: Nhãn trong khuôn (In-mould labelling)

thiet ke vo thung son. Al7

Thiết kế thùng sơn thương hiệu ALTRASOFT – Quy cách thùng: 18 lít – Phương pháp in: Nhãn trong khuôn (In-mould labelling)

thiet ke vo thung son. Al8

Thiết kế thùng sơn thương hiệu ALTRASOFT – Quy cách thùng: 18 lít – Phương pháp in: Nhãn trong khuôn (In-mould labelling)

thiet ke vo thung son Suben1

Thiết kế thùng sơn thương hiệu SUBEN – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son Suben2

Thiết kế thùng sơn thương hiệu SUBEN – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son Suben3

Thiết kế thùng sơn thương hiệu SUBEN – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Ka1

Thiết kế thùng sơn thương hiệu KAVA NANO – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Ka2

Thiết kế thùng sơn thương hiệu KAVA NANO – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Ka3

Thiết kế thùng sơn thương hiệu KAVA NANO – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Ye1

Thiết kế thùng sơn thương hiệu YESPO – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Ye2

Thiết kế thùng sơn thương hiệu YESPO – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son Nan4

Thiết kế thùng sơn thương hiệu NANO GUN – Quy cách thùng: 18 lít – Phương pháp in: Nhãn trong khuôn (In-mould labelling)

thiet ke vo thung son Nan3

Thiết kế thùng sơn thương hiệu NANO GUN – Quy cách thùng: 18 lít – Phương pháp in: Nhãn trong khuôn (In-mould labelling)

thiet ke vo thung son Nan2

Thiết kế thùng sơn thương hiệu NANO GUN – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son Nan1

Thiết kế thùng sơn thương hiệu NANO GUN – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Pe1

Thiết kế thùng sơn thương hiệu PETRO – Quy cách thùng: 18 lít – Phương pháp in lụa (lưới)

thiet ke vo thung son. Pe2

Thiết kế thùng sơn thương hiệu PETRO – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. sogun

Thiết kế thùng sơn thương hiệu SOGUN – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. sogun2

Thiết kế thùng sơn thương hiệu SOGUN – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Ag1

Thiết kế thùng sơn thương hiệu AGRIN – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Ag2

Thiết kế thùng sơn thương hiệu AGRIN – Quy cách thùng: 18 lít – Phương pháp in lụa (lưới)

thiet ke vo thung son. Pa1

Thiết kế thùng sơn thương hiệu PAKA – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Pa2

Thiết kế thùng sơn thương hiệu PAKA – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Pa3

Thiết kế thùng sơn thương hiệu PAKA – Quy cách thùng: 18 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. home1

Thiết kế thùng sơn thương hiệu HOMECOLOR – Quy cách lon: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Ose1

Thiết kế thùng sơn thương hiệu OSENTEK – Quy cách thùng: 18 lít – Phương pháp in lụa (lưới)

Thiết kế thùng sơn thương hiệu OSENTEK – Quy cách thùng: 18 lít – Phương pháp in lụa (lưới)

thiet ke vo thung son. Hy

Thiết kế thùng sơn thương hiệu HYUNDAI PAINT – Quy cách lon: 4 lít; 1lít- Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. 3H

Thiết kế thùng sơn thương hiệu 3H – Quy cách lon: 5 lít; 1lít- Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Hpro

Thiết kế thùng sơn thương hiệu H.PRO – Quy cách thùng: 18 lít – Phương pháp in: Offset

 thiet ke vo thung son. hu1

Thiết kế thùng sơn thương hiệu HUSONA – Quy cách thùng: 5 lít – Phương pháp in: Offset

Nobi 2

Thiết kế thùng sơn thương hiệu NOBI TEX PAINT – Quy cách thùng: 5 lít – Phương pháp in: Offset

Thiet ke vo thung son Nera

Thiết kế thùng sơn thương hiệu NERA – Quy cách thùng: 5 lít – Phương pháp in: Offset

Thiet ke vo thung son Sen

Thiết kế thùng sơn thương hiệu SENWELL – Quy cách thùng: 5 lít – Phương pháp in: Offset

Thiet ke vo thung son Queen

Thiết kế thùng sơn thương hiệu QUEEN – Quy cách thùng: 5 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Japani

Thiết kế thùng sơn thương hiệu JAPANI – Quy cách thùng: 18 lít – Phương pháp in: Offset

thiet ke vo thung son. Japani1

Thiết kế thùng sơn thương hiệu JAPANI – Quy cách thùng: 3 lít – Phương pháp in: Offset

* Gọi tư vấn và đặt hàng

098 3164 098 – 094 1972 094 (A. Định)

thiet ke vo thung son, thiet ke bao bi son

HOTLINE: 098 3164 098 – 094 1972 094